Blum

 

1. marta 1952. Julius Blum, majstor potkivač i kovač za kola, osnovao je svoje preduzeće. Njegov prvi proizvod bila je potplata na potkovici – zaštita od klizanja za konjske potkovice. Ime Blum je sinonim za inovaciju, angažovane zaposlene i odlične proizvode. Kod Bluma se sve vrti oko kretanja. Zahvaljujući našim rešenjima okova otvaranje i zatvaranje nameštaja postaje emocionalni doživljaj i povećava se komfor kretanja u svim oblastima stanovanja, a prvenstveno u kuhinji. Preko 5.300 zaposlenih širom sveta rade na ostvarivanju naše ideje o savršenom kretanju Blumovih sistema okova.

Orijentisanost prema korisnicima kuhinja: Naš cilj je trajno zadovoljni korisnik kuhinja. Zbog toga njegove potrebe postavljamo u središte naše pažnje. U smislu globalne koristi za kupce treba da profitiraju svi koji proizvode, prodaju ili montiraju nameštaj.

Visoki zahtevi kvaliteta: Blum nudi proizvode sa promišljenom funkcionalnošću, priznatim dizajnom i dugim vekom trajanja. Ovaj visoki zahtev kvaliteta važi i za naše usluge i saradnju sa našim partnerima.

Blumovi proizvodi treba da izazovu oduševljenje - svako ko ima veze sa Blumovim proizvodima, treba da pri tome ima dobar osećaj.

Naši proizvodi treba da oduševljavaju kupce svojom visokom funkcionalnošću i kvalitetom. I u oblasti usluga kao i u saradnji sa kupcima, partnerima i dobavljačima polažemo na visoki nivo kvaliteta.

Blumov kružni ciklus kvaliteta započinje posmatranjem kuhinja prilikom njihove upotrebe u celom svetu. Saznanja do kojih pri tome dolazimo daju nam važne informacije i slivaju se u sektor razvoja novih proizvoda. Za obezbeđivanje kvaliteta u razvoju, mi smo već u ovoj fazi uključili kompjuterske simulacije i testiranja na prototipovima.

I u proizvodnji Blum polaže na kvalitet. Alati i postrojenja podvrgavaju se istim ispitivanjima da bi se osigurao kvalitet proizvodnje u svim proizvodnim pogonima. Mere za osiguranje kvaliteta se stalno dograđuju, da bi se osigurao visoki standard kvaliteta.

Sve Blumove mere nisu usmerene samo na ispitivanje kvaliteta na kraju procesa proizvodnje, već stalnim kontrolama znatno doprinose održanju visokih zahteva u odnosu na kvalitet.

Na osnovu saznanja dobijenih tokom praktične primene, Blum je razvio sopstvene propise za testiranje i ispitivanje. Naši proizvodi se podvrgavaju opsežnim testovima na kretanje i opterećenje na odgovarajućim uređajima za testiranje.

Blum sarađuje sa renomiranim eksternim institucijama i organizacijama za ispitivanje, tako da takođe može da ispuni i njihove norme i zahteve. Blum poseduje sertifikat ISO 9001.